Wie zijn wij

 

De Tyltylschool is een regionale school en verzorgt onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 20 jaar, met één of meer lichamelijke beperkingen. De doelgroep wordt ook wel aangeduid als meervoudig gehandicapten (MG).

 

Waar staan wij voor

 

Gewoon waar mogelijk, speciaal waar nodig.

Wij werken aan zelfvertrouwen en zelfstandigheid.

Dit doen wij door:

  • het bieden van een veilig klimaat
  • persoonlijke afstemming
  • betekenisvolle activiteiten

 

Hoe doen wij dat

 

Om het onderwijs goed te laten aansluiten op het niveau van elke leerling, wordt de ontwikkeling van de leerlingen gedurende de gehele schoolloopbaan gevolgd d.m.v. een digitaal leerlingvolgsysteem. Hierdoor is vroegtijdige signalering van leerproblemen mogelijk.

 

De leerstof wordt aangepast op wat de individuele leerling nodig heeft. Daarbij richt de school zich bij het onderwijs op de leerdoelen ZML (zeer moeilijk lerenden), waarin de leerlijn Plancius voor leerlingen met een ontwikkelingsleeftijd tussen de 0 en 24 maanden is verwerkt.

 

De leerlingen krijgen op revalidatiebehoefte of schoolondersteunende behoefte therapie door fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten. Op het gebied van ontwikkelingsproblemen, leren en gedrag is er ondersteuning door een orthopedagoog.

 

Voor optimale ontwikkeling bij leerlingen werken we samen met verschillende partners op het gebied van revalidatie, gedrag, epilepsie, visus, enz.

 

Wat bieden wij 

  • Een veilige en plezierige leeromgeving
  • Geïntegreerd onderwijs-zorgaanbod
  • Therapeutische ondersteuning
  • Zwem-, gym en snoezelmomenten
  • Verpleegkundige zorg
  • Een enthousiast en betrokken team