Orthopedagoog

 

Onze orthopedagoog Dorien Tromp beantwoordt hulpvragen van groepsleiding en/of ouders over het (moeilijk verstaanbaar) gedrag van een leerling:

  • door gesprekken met groepsleiding en met ouders 
  • door observatie in de klas 
  • door het afnemen van vragenlijsten

De onderzoeksresultaten en handelingsadviezen worden besproken met alle betrokkenen, waarna een evaluatiedatum wordt afgesproken om zien of het gedrag van de leerling veranderd is. Ouders worden altijd op de hoogte gesteld als er een hulpvraag gesteld is over hun kind.

 

De orthopedagoog doet onderzoek/ verslaglegging bij een TLV (toelaatbaarheidsverklaring) aanvraag: 

  • ouders worden op de hoogte gesteld als er intelligentieonderzoek bij hun kind wordt afgenomen 
  • ouders ontvangen het onderzoeksverslag en krijgen gelegenheid om hierover vragen te stellen of worden uitgenodigd om de resultaten te bespreken
  • als het niet mogelijk is om een intelligentieonderzoek af te nemen, wordt er alleen een verslag gemaakt

Werkzaamheden voor nieuwe leerlingen

De orthopedagoog vat het aanwezige dossier samen en schrijft handelingsadviezen voor de groepsleiding. Als er onduidelijkheden of vragen zijn, worden ouders uitgenodigd op school. De dossieranalyse wordt met groepsleiding en therapeuten besproken voordat de leerling start op school. Voor het eerste afstemmingsoverleg wordt de leerling geobserveerd om te bekijken of de Tyltylschool het aanbod kan geven dat past bij de mogelijkheden en behoeften van de leerling. Dit wordt besproken bij het afstemmingsoverleg.

 

Vragen van ouders

Als ouders vragen hebben over het (moeilijk verstaanbaar) gedrag of de ontwikkeling van hun kind, kan er een afspraak gemaakt worden. In een gesprek wordt de hulpvraag verduidelijkt en bekijken we samen wat de oplossing kan zijn (handelingsadviezen, doorverwijzing naar MEE of andere instanties). Incidenteel wordt verslaglegging verzorgd voor aanvragen van indicaties bij het CIZ.

 

Individuele begeleiding van leerlingen

Als een leerling te maken heeft (gehad) met ingrijpende gebeurtenissen (bijv. ziekenhuisopnames, scheiding van ouders, overlijden van dierbare personen) of vastloopt op emotioneel gebied kan het zijn dat er een gedragsverandering te zien is. In overleg met ouders is het mogelijk om de leerling kortdurend individueel te begeleiden om te helpen bij de verwerking. Hierbij wordt gebruik gemaakt van spelen, tekenen en praten. Dit is ook mogelijk bij kinderen die niet kunnen praten en/of weinig mogelijkheden hebben om hun handen te gebruiken.

 

Aanwezigheid Dorien Tromp: maandag, dinsdag en woensdag, wisselend op beide locaties.