Expertise Tyltylschool

 

De Tyltylschool  verzorgt speciaal onderwijs (SO) en voorgezet speciaal onderwijs (VSO) aan leerlingen met een ernstige meervoudige beperking (EMB).

Er is  expertise beschikbaar op het gebied van:

 • pedagogisch en didactisch begeleiden
 • begeleiden van leerlingen met autisme
 • orthopedagogiek
 • ergo- en fysiotherapie
 • logopedie
 • verpleging, complexe medische zorg
 • sensorische integratie
 • beeldcoaching (video interactie begeleiding)

Daarnaast is het hele team geschoold op de volgende gebieden:

 

We werken met Ervaar het Maar, een methodische werkwijze voor stimulering van motoriek, zintuigen en communicatie in de begeleiding van mensen met een ernstige meervoudige beperking.

Het is een totale benaderingswijze die past bij de visie van de school. We zetten Ervaar het Maar in bij bijna alle activiteiten en themalessen.

 

Gebaseerd op Ervaar het Maar en Werken met de Curve  is de TIB ontwikkeld, de Tyltylleerling in Beeld. Deze bevat 4 vragenlijsten zodat de begeleiders meer inzicht krijgen hoe een leerling functioneert en welke activiteiten vervolgens het beste bij deze leerling passen.

De vragenlijsten geven informatie over de volgende gebieden:

 • ervaringsordening (afstemmen door voorspelbaarheid)
 • communicatie (afstemmen d.m.v. totale communicatie)
 • emotioneel ontwikkelingsniveau (variëren in het bieden van nabijheid)
 • sensomotorische ontwikkelingsfases (gericht op prikkelverwerking)

Voor het onderdeel Ervaringsordening (theorie van Timmers-Huigens) heeft het  team trainingen van Bianca Vugts gevolgd.

 

Om leerlingen in aanraking te laten komen met taal en lezen, maken we gebruik van de communicatiemethode Leespraat. Leerlingen krijgen hierdoor een grotere/bredere woordenschat en er wordt gewerkt aan articulatie. In plaats van het leren lezen via het spellen van woorden, leren kinderen direct de hele woorden herkennen door het aan te bieden in combinatie met de afbeelding van het woord. De woorden komen deels uit de belevingswereld van de leerling.

 

Voor het begeleiden van leerlingen met Autisme maken we gebruik van de methodiek van Geef me de vijf van Colette de Bruin. Deze aanpak kenmerkt zich door de volgende 5 pijlers:

1. Autisme begrijpen

2. Positief contact

3. Basisrust creëren

4. Problemen oplossen

5. Ontwikkeling bevorderen

 

Door middel van het programma Omnidu maken we digitale verwerkingsoefeningen op maat voor onze leerlingen, gericht op Leespraat en de thema’s in het schooljaar. Er wordt onder andere gewerkt aan zelfstandig werken, woordenschat, motoriek en vrijetijdsbesteding.

 

Verder werken we met de Liedjeskist, klankbeleving en BIM (Beleven In Muziek). In BIM is de fysieke beleving van muziek door aanraking het uitgangspunt. Het theoretische kader van de BIM-werkwijze vindt zijn basis in de ‘Basale Stimulatie’ van Fröhlich en de ‘Ervaringsordening’ van Timmers-Huigens. Bij de Liedjeskist komt muziek en (Totale) Communicatie als werkwijze bij elkaar. Het gebruik van de Liedjeskist vormt een praktische benadering waarbij de begeleider de leerling beter leert kennen en handvatten krijgt om de persoon te stimuleren tot communicatie binnen zijn/haar mogelijkheden.

Klankbeleving is communiceren zonder woorden, tenminste zonder de taal die wij kennen en spreken. Tijdens de les worden de leerlingen in contact gebracht met de trilling van klanken via instrumenten (bij klankschalen). Klankbeleving heeft een positief ontspannen effect voor kinderen bij bijv. spanning, rusteloosheid en onbegrepen gedrag.