Schoolinformatie

 

De adjunct-directeur en locatieleider van het SO van de school is Joekjan Howeler en heeft als ondersteunende coördinator Chantal de Bree. Liesbeth den Hartog is adjunct-directeur en locatieleider van het VSO van de school, met als coördinator Anouschka van de Steeg. Daarnaast ondersteunen de intern begeleiders Dianne Hondorp op het SO en Lisa de Kok op het VSO de directie op het gebied van leerling-zorg. Aan school is Dorien Tromp als orthopedagoog verbonden voor vragen over gedrag en algemene ontwikkeling. De directie heeft de algemene leiding en is verantwoording verschuldigd aan het bevoegd gezag. Binnen de staf bestaat een duidelijke taakverdeling. Verder geldt het managementstatuut van het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) en het Strategisch Beleidsplan BOOR. 

 

Groepen

 

De SO kleuter- en onderbouwgroepen bevinden zich op de locatie Kromme Zandweg 65. De leerlingen zijn hier ingedeeld in kleutergroepen van 4 tot 8 jaar en onderbouwgroepen van 8 tot en met 12 jaar.

De VSO groepen bevinden zich op de locatie Charloisse Lagedijk 951-D. Hier volgen de leerlingen in de leeftijd van 13 tot en met 20 jaar onderwijs.

 

Er zijn: 

         2  SO kleutergroepen

         5  SO onderbouwgroepen

         6  VSO groepen

 

De leerlingen zitten in stamgroepen. Binnen deze stamgroep krijgen de leerlingen een programma aangeboden dat op de eigen ontwikkeling is gericht. Er wordt individueel gewerkt maar ook de gezamenlijke activiteiten zoals o.a. feesten vinden er plaats. Een vast klassenteam verzorgt het onderwijs zorgaanbod in de stamgroep, hier staat een eigen tafel, stoel en lade met materialen. Omdat de mogelijkheden van de leerlingen centraal staan, wordt er bij een aantal vakgebieden groepsdoorbrekend gewerkt, waarbij leerlingen op niveau/onderwijsbehoefte worden ingedeeld.

 

SO Locatie Kromme Zandweg

 

Directeur/locatieleider                   

Joekjan Howeler - joekjanhoweler@tyltylschool-rotterdam.nl

 

Intern begeleider                           

Dianne Hondorp - dianne.hondorp@tyltylschool-rotterdam.nl

 

Coördinator/teamleider                

Chantal de Bree - chantal.debree@tyltylschool-rotterdam.nl

 

Locatie SO

Kromme Zandweg 65

3084 NE Rotterdam

Tel. 010-4805529

E-mail: administratie@tyltylschool-rotterdam.nl 

 

 

VSO Locatie Charloisse Lagedijk

 

Directeur/locatieleider  

Liesbeth den Hartog - liesbethdenhartog@tyltylschool-rotterdam.nl

 

Intern begeleider    

Lisa de Kok - lisa.dekok@tyltylschool-rotterdam.nl

 

Coördinator/teamleider              

Anouschka van de Steeg - anouschka.vandesteeg@tyltylschool-rotterdam.nl

 

Locatie VSO

Charloisse Lagedijk 951-D

3084 LD Rotterdam

Tel. 010-2102885 

E-mail: administratie@tyltylschool-rotterdam.nl

 

Schoolgids

 

Vanuit het toegevoegde PDF document kunt u de schoolgids downloaden. In de schoolgids kunt u lezen wat de Tyltylschool u en uw kind te bieden heeft op het gebied van onderwijs, zorg en persoonlijke ontwikkeling en hoe dit georganiseerd is. Wij hopen dat de schoolgids, door de praktische informatie, op veel van uw vragen een antwoord geeft.

 

Heeft u vragen dan kunt u natuurlijk contact opnemen.

 

Download
Tyltylschool Schoolgids 2022-2023.pdf
Adobe Acrobat document 1.1 MB
Download
Veiligheidsplan Tyltylschool.pdf
Adobe Acrobat document 448.3 KB