Snoezelen

 

Snoezelen is gericht op zintuiglijke waarneming en beleving van licht, geluid, geur, smaak en alles wat voelbaar is. Het kan een verkennend, onderzoekend karakter hebben maar ook een ontspannen, behaaglijk gevoel van rust geven.

Snoezelen gaat uit van de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden en is gericht op een ontspannen manier van contact leggen.Tijdens het snoezelen wordt er gelegenheid geboden om ervaring op te doen en er wordt een omgeving gecreëerd waarin iemand zich prettig kan voelen.