Verpleegkundigen

 

Dagelijks zijn er kinderverpleegkundigen van Rijndam Revalidatie op onze school aanwezig. Deze verpleegkundigen kennen de kinderen en zij zorgen op onze school voor de medische zorg. Samen met de jeugdarts zorgen zij voor het bijhouden van gegevens van kinderen op medisch gebied. Om dit alles goed te kunnen doen is het van groot belang dat de ouders/verzorgers verandering in medicatie en/of behandelingen doorgeven.

 

Wilt u medicatie, die aan school verstrekt wordt, altijd aan de chauffeur geven en niet in de tas stoppen. Ook vragen wij u een WLZ-indicatie verpleegkundige zorg aan te vragen bij het CIZ en het eventueel autoriseren van de verpleegkundigen voor het verrichten van medisch voorbehouden handelingen toe te staan. Voor de WLZ-indicatie geldt dat een beschikking in natura voor ouders voordeliger is dan een PGB. Meer informatie kunt u altijd op school inwinnen.

 

De schoolverpleegkundige kunt u telefonisch bereiken.

 

Locatie Kromme Zandweg: 

Emailadres: verplegingtyltylSO@rijndam.nl

 

Locatie Charloisse Lagedijk: 

Emailadres: verplegingtyltylVSO@rijndam.nl