Ouderparticipatie

 

Ouderparticipatie is actieve deelname van ouders aan schoolactiviteiten. Er is verschil tussen informele en formele ouderparticipatie. Onder informele ouderparticipatie valt bijvoorbeeld het meegaan met een schoolreisje of het helpen op een spelletjes dag. Een voorbeeld van formele ouderparticipatie is het zitting nemen in de Ouderraad of Medezeggenschapsraad. Ouderparticipatie is voor de school een onmisbare vorm van ouderbetrokkenheid.