Passend Onderwijs

 

Sectorplan SO/VSO

 

In de bijlagen ziet u een nieuwsbrief en een overzicht van beantwoorde vragen, ook wel FAQ genoemd, in het kader van het Sectorplan SO/VSO.  

 

Hierin leest u informatie over passend onderwijs, vooral de wijze waarop het SO/VSO van Stichting BOOR bezig is stappen te zetten naar het best denkbare openbaar (speciaal) onderwijs. Deze informatie is interessant voor medewerkers, ouders, mr’s en gmr’s van onze scholen.

 

We zijn in de sector SO/VSO bezig met de implementatie van de wet op het passend onderwijs. Deze wet zal afhankelijk van het onderdeel meer of minder gevolgen hebben op de volgende zaken:

a) het ‘wat’ van ons onderwijs, we bedoelen hiermee de indeling (uitstroomprofielen arbeid, dagbesteding en vervolg) en inrichting (doelgroepenbeleid),

b) het ‘hoe’, hiermee bedoelen we de werkwijze en de mindset van medewerkers op onze scholen. (cultuur)

c) de directie op de scholen. (persoonlijke effectiviteit , directiestructuur)

 

tot slot,

in de nieuwsbrief en ook de FAQ leest u de laatste updates en de stand van zaken over de onderwerpen die hierboven staan beschreven. 

 

Orselien Kammeron

Bovenschoolsdirecteur SO/VSO Stichting BOOR

Download
Nieuwsbrief sectorplan SOVSO jan. 2018.p
Adobe Acrobat document 290.8 KB
Download
Nieuwsbrief sectorplan April Mei 2018.pd
Adobe Acrobat document 274.5 KB
Download
FAQ Sectorplan.pdf
Adobe Acrobat document 518.4 KB
Download
Nieuwsbrief sectorplan Februari 2018.pdf
Adobe Acrobat document 161.6 KB
Download
180610 SAMENVATTINGEN NIEUWSBRIEVEN.pdf
Adobe Acrobat document 293.7 KB
Download
nieuwsbrief sector 1e kwartaal 2019.pdf
Adobe Acrobat document 196.7 KB
Download
Nieuwsbrief sectorplan Maart 2018.pdf
Adobe Acrobat document 164.4 KB
Download
Nieuwsbrief sector januari 2019.pdf
Adobe Acrobat document 225.6 KB
Download
nieuwsbrief sector 2e kwartaal 2019 v2.p
Adobe Acrobat document 480.7 KB