Schooltijden/vakanties

 

Schooltijden

Op de Tyltylschool werken we volgens het continurooster.

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.45 uur – 15.15 uur

Woensdag van 8.45 uur – 12.30 uur voor leerlingen vanaf 8 jaar.

In het jaar dat uw kind 8 wordt, overlegt de groepsleiding met u de datum waarop hij/zij alle dagen naar school gaat komen.

 

Schoolvakanties 2019-2020

  

 

Begint

Eindigt

Zomervakantie

 

Zo.  01.09.19

Herfstvakantie

Za.  19.10.19

Zo.  27.10.19

Kerstvakantie

Za.  21.12.19

Zo.  05.01.20

Voorjaarsvakantie

Za.  22.02.20

Zo.  01.03.20

Goede Vrijdag

Vr.  10.04.20

Vr.  10.04.20

2e paasdag

Ma. 13.04.20

Ma. 13.04.20

Meivakantie + koningsdag

Za.  25.04.20

Zo.  10.05.20

Hemelvaart

Do.  21.05.20

Zo.  24.05.20

2e Pinksterdag

Ma.  01.06.20

Ma. 01.06.20

Zomervakantie

Za.  18.07.20

Zo.  30.08.20

 

 

Terugkomdagen kleuters

De kleuters, dit zijn leerlingen tot 8 jaar, volgen per jaar 880 uur onderwijs, Om aan deze uren te komen, moeten zij enkele woensdagen

naar school. Dit zijn de volgende woensdagen: 04-09, 11-09, 30-10, 04-03, 08-04, 22-04, 20-05 en 03-06.

 

Studiedagen

Er zijn 4 studiedagen voor het personeel. De leerlingen zijn dan vrij.

Data: maandag 14-10-2019, donderdag 07-11-2019, dinsdag 18-02-2020 en donderdag 18-06-2020.

 

   _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Schoolvakanties 2020-2021

  

 

Begint

Eindigt

Zomervakantie

 

Zo.  30.08.20

Herfstvakantie

Za.  17.10.20

Zo.  25.10.20

Kerstvakantie

Za.  19.12.20

Zo.  03.01.21

Voorjaarsvakantie

Za.  20.02.21

Zo.  28.02.21

Goede Vrijdag

Vr.   02.04.21

Vr.   02.04.21

2e paasdag

Ma.  05.04.21

Ma.  05.04.21

Meivakantie + koningsdag

Za.  nog niet bekend! 

Zo. nog niet              bekend!

Hemelvaart

Do.  13.05.21

Zo.  16.05.21

2e Pinksterdag

Ma.  24.05.21

Ma. 24.05.21

Zomervakantie

Za.  17.07.21

Zo.  29.08.21