Therapeuten

 

De schooltherapeuten verrichten onderwijsondersteunend werk, waarbij ze inspelen op de onderwijsleersituatie. Zij werken zowel individueel als in groepsverband, d.w.z. samen met de groepsleiding verzorgen zij activiteiten in een geïntegreerde onderwijs-therapie-setting. Daarnaast verzorgen therapeuten van Revalidatiecentrum Rijndam (Rotterdam) therapie op indicatiebasis op school. Hierdoor is het mogelijk om zorg en onderwijs op elkaar af te stemmen en voorkomen wij onnodig verlies aan onderwijstijd.