OR-informatie

 

De ouderraad is een gekozen vertegenwoordiging van de ouders en het team en bestaat op dit moment uit 7 leden.

De taken zijn onder meer:

  • het bevorderen van belangstelling en betrokkenheid voor het onderwijs bij de ouders van de leerlingen op onze school o.a. door het geven van informatieochtenden
  • het ondersteunen van het team bij activiteiten in en buiten de school
  • het beheren van de vrijwillige ouderbijdrage voor het schoolfonds

Op de volgende manieren worden deze taken verwezenlijkt:

  • de OR zorgt voor de jaarlijkse kascontrole, waarbij de activiteiten en het beheer van gelden worden verantwoord en, indien nodig, verkiezingen voor nieuwe leden worden gehouden

 

De samenstelling van de OR ziet er momenteel als volgt uit:

 

Oudergeleding

Mw. M. van den Bos

Dhr. A. Eger

Dhr. A. v/d Maarel

Mw. M. Laurense-Hokke

 

Personeelsgeleding

Mw. M. Boer

Mw. S. den Hartog

Mw. D. Steens

 

Heeft u als ouder interesse om de ouderraad te versterken dan behoort dit tot de mogelijkheden.